Nawigacja

 • MÓWIMY PO KURPIOWSKU!!!!

            16.05.2018r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszewie-Borkach odbył się Gminny Konkurs Poetycki "Kurpie Zielone w Literaturze". Gadkę kurpiowską zaprezentowały: Antonina Bąk, Amelia Zabielska, Angelika Wołosz. I miejsce zajęła Amelia Zabielska z klasy III.

 • GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

                   14.05.2018r na zorganizowanym przez SP Antonie Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej naszą szkołę reprezentowali Antonina Bąk, Amelia Zabielska, Sandra Sypniewska, Julia Kłos, Karolina Oleszczak i Klaudia Wołosz.Wszyscy pięknie zaśpiewali przygotowane utwory. Jury przysznało w kategorii III klas miejsce pierwsze dla Ameli Zabielskiej, z klas IV miejsce pierwsze dla Sandry Sypniewskiej, z klas V Julia Kłos zajeła III miejsce i z klas VI miejsce III zajęła Karolina Oleszczak.Gratulacje dla wszystkich uczestników.!!!

 • PIKNIK

          W ramach integracji międzyszkolnej 8.05.2018r  odwiedzili nas uczniowie szkoły w Zabielu. Spędziliśmy czas na wspólnej zabawie, zorganizowanej przez Mówiący Kij. Zrobiliśmy wspólnego grila. To był miło spędzony czas.

 • WYCIECZKA DO WARSZAWY

               4.05.2018r uczniowie naszej szkoły wyjechali do stolicy. Głównym celem było zwiedzanie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, które zorganizował Pan poseł Arkadiusz Czartoryski. Ponad to wybraliśmy się na seans w kinie 6D i podróż z przewodnikiem kolejką po starym mieście.

 • ZAELEKTRYZOWANI

                 12.04.2018r. W naszej szkole odbyła się niecodzienna lekacja przeprowadzona przez Grupę Zaelektryzowani pt. "Naukowa epidemia, czary mary i alchemia". Uczniowie mogli zobaczyć i przeprowadzić różne ciekawe eksperymenty fizyczne i chemiczne. Pobawili się m.in. helem, propanem, butanem, wodorem i zobaczyli ciekawe zjawiska fizyczne. Chętnie wzieli udział w konkursach z wiedzy i zręcznościowych.

 • Ogłoszenie

  Szanowni Państwo,
  Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.
  25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.
  Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Szkołę Podstawową z siedzibą w Przystani przy ulicy Przystań 33 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.
  Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Szkoła Podstawowa w Przystani. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: e.halaburda@artaro.pl lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).
  Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego     w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.
  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych       na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.
  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.
   

 • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

               21.03.2018 r. Przywitaliśmy wiosnę!!  Było wesoło, smacznie i kolorowo. Uczniowie każdej klasy wraz z wychowawcami przebrali się w wybrane wcześniej kolory. Niektórzy wcielili się w role nauczycieli i prowadzili zajęcia. Ciekawą atrakcję było przedstawienie przygotowane przez uczniów kl V pt." Demeter i Kora". Dzieci osłodził Samorząd Uczniowski przygotowując ciepłe gofry. Każdy otrzymał słodką nagrodę za przygotowane stroje.

 • ODWIEDZINY POSŁA

                       15.03.2018 r. naszą szkołę odwiedził Poseł Czartoryski wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców panią Anetą Larent. dzięki tej wizycie wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt komputerowy do pracowni przedmiotowej.

 • REKONSTRUKTO - KU NIEPODLEGŁEJ!

            02.03.2018 r. Grupa Artystyczna Rekonstrukto odwiedziła naszą szkołę, aby zaprezentować pokaz historyczny pt." Ku niepodległej". Uczniowie wysłuchali opowieści o tym,  jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Niektórzy mieli okazję wcielić się w historyczne postacie: powstańców, kosynierów i oficerów. Obejrzeliśmy też kolekcję replik broni używanych przez powstańców i w I wojnie światowej. To była wesoła lekcja historii.

 • WARSZTATY EKOLOGICZNE

                    27.02.2018 r. w naszej szkole miały miejsce warsztaty przyrodniczo-ekologiczne zorganizowane przez "Mówiący Kij".Uczniowie podzieleni na dwie grupy wiekowe wzieli udział w zabawie pt :"Koło Fortuny", w której losowali pytania lub zadania związane z ekologią, przyrodą i ochroną środowiska. Następnie podzieleni na kolorowe drużyny, w trakcie gry dydaktycznej poznali zasady segregacji śmieci.                  -

 • ZAKAZANE PIOSENKI

          21.02.2018 roku w siedzibie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Wsi odbył się V Powiatowy Przegląd Pieśni pt. "Zakazane piosenki" (z okresu okupowanej Warszawy). Naszą szkołę reprezentowali: Sandra Sypniewska, Amelia Zabielska, Julia Kłos, Karolina Oleszczak. Wyróżnione zostały: Amelia Zabielska kl. III , która zaśpiewała piosenkę "Deszcz jesienny" oraz Julia Kłos kl. IV z piosenką "Pałacyk Michla".

           Laureatów można było usłyszeć ponownie 28.02.2018 o godz. 1700 w Gimnazjum w Nowej Wsi podczas wieczornicy poezji K.K. Baczyńskiego, która została objęta patronatem Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Muzeum Powstania Warszawskiego i Urzędu Gminy Olszewo-Borki.

 • TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

             26.01.2018 r. nasi uczniowie podczas ferii zimowych brali udział w indywidualnym tenisie stołowym, zorganizowanym przez Urząd Gminy Olszewo-Borki. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła nasza uczennica z kllasy VII Klaudia Wołosz. Jej siostra Angelika Wołosz z klasy IV zajęła V miejsce w tej samej kategorii. Najmłodszym uczestnikiem wyróżnionym został Julian Bączek uczeń klasy II, który radził sobie bardzo dobrze z uczniami klas. VII. 

 • WYCIECZKA DO ŁOMŻY

  "Świat jest teatrem, aktorami ludzie...."(William Shakespeare).

  25.01.2018 r.( w ferie) nasi uczniowie spróbowali swoich sił w aktorstwie i wiele dowiedzieli się o teatrze - na wycieczce w Łomży uczestniczyli w warsztatach teatralnych organizowanych przez Teatr Lalki i Aktora. Zobaczyli przedstawienie "Pinokio", które poruszyło wielu z nich. Dzieci śmiały się i płakały....Poza tym zwiedziliśmy Radio Nadzieja i ruchomą szopkę u O. Kapucynów.

  Zakończyliśmy wyjazd obiadem w McDonald’s.

 • BAL KARNAWAŁOWY

  12.01.2018 r. zakończyliśmy I sem. nauki, a 13.01.2018 r. przywitaliśmy ferie zabawą choinkową. W tym roku uczniowie bawili się w dwóch grupach wiekowych: młodsi a później starsi. Wspólnie przywitaliśmy Mikołaja. Świetną zabawę urozmaiciły różne konkursy: taneczne i sprawnościowe, w których dzieci zdobyły wiele nagród. Oprawę muzyczną przygotował i poprowadził pan Zbigniew Kaczyński rodzic uczniów.

 • JASEŁKA

  "DO SZOPY HEJ PASTERZE, DO SZOPY BO TAM CUD....".Jak co roku uczniowie naszwej szkoły mogli zaprezentować swoje umiejętności teatralne i muzyczne. 11.01.2018 r. wystąpili w jasełkach w szkole. Występ powtórzyli 14.01.2018 r. w kościele w Nowej Wsi. Nad całością czuwała pani Małgorzata Pyskło przy współpracy z rodzicami.

   

 • SZKOLNY KONKURS

  11.01.2018 r. po raz trzeci w naszej szkole odbył się konkurs "Kolęd i Pastorałek". Uczestnicy zaprezentowali się w dwóch  kategoriach: 1. Soliści: Julia Pawlikowska - "Gore gwiazda", Łucja Bielacka - "Kto wie czy za rogiem", Piotr Woźniak - "Przybieżeliu do Betlejem", Julian Bączek - "Wśród nocnej ciszy", Karina Ciak - "Dzisiaj w Betlejem", Antonina Bąk - "Do szopy hej pasterze", Amelia Zabielska - "Kolęda Gacka", Sandra Sypniewska - "Mroźna cisza", Julia Kłos - "Aniołek najładniejszy"

  2.Zespoły: Filip Kostrzeba, Maciej Bączek i Julian Bączek - "Dzisiaj w Betlejem", Karolina Oleszczak i Julia Kłos - "Jezus malusieńki", Łucja Bielacka i Julia Pawlikowska - "W żłobie leży".

  Uczestnicy śpiewali do mikrofonów z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem instumentów.

  Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych: z kl. II-III: Karina Ciak i Amelia Zabielska I miejsce, Antonina Bąk i Piotr Woźniak II miejsce, Julian Bączek III miejsce; z klas IV-VI: Sandra Sypniewska I miejsce, Julia Kłos II miejsce, Julia Pawlikowska i Łucja Bielacka III miejsce. Z zespołów: Karolina Oleszcak i Julia Kłos I miejsce, Łucja Bielacka i Julia Pawlikowska II miejsce, Filip Kostrzeba, Julian Bączek i Maciej Bączek III miejsce.

  Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

  Organizatorem była pani Agnieszka Budziszewska.

 • WYCIECZKA DO DZBENINA

  4 grudnia - WYCIECZKA DO DZBENINA -  a tam....same atrakcje....!!!!

  Aby dostać się do Groty Świętego Mikołaja musieliśmy w zabawie w podchody odnaleźć "bilety wstępu" i przedmioty zagubione przez  Mikołaja. Następnie Mikołaj obdarował wszystkich prezentami i przy dzwiękach kolęd i dzwoneczków odjechał saniami....

  Po poczęstunku dzieci miło spędziły czas na warsztatach, gdzie mogły wykonać ozdoby świąteczne różnymi technikami.

 • BIEGI MIKOŁAJKOWE

  3 grudnia 2017r. w Ostrołęce odbyły się biegi Mikołajkowe, którym towarzyszyły biegi małych krasnali. Wśród uczestników biegów Krasnali wzięły udział również dzieci z oddziału przedszkolnego w Przystani. Każdy mały Krasnal otrzymał czapkę Mikołaja a na mecie udekorowany został medalem i słodkim upominkiem. 

 • ANDRZEJKOWE ZABAWY

  29 października 2017r. w naszej szkole odbyły się wróżby andrzejkowe. Było dużo zabawy, radości oraz uśmiechu. Czas pełen atrakcji przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze.

 • DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

  Dnia 10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Przystani odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Przystani
  Przystań 33
  07-416 Olszewo-Borki
 • (+48)297604715

Galeria zdjęć